הצטרף אלינו ב

מצא אותנו ב Google+

מי אנחנו| שאלות ותשובות| צור קשר| הירשם למייל היומי

שתף עם חברים:

שלום אורח, התחבר  
כרגע מדורגים באתר 0 מבצעי רשתות, 0 דילים יומיים

מבצעים שהתעדכנו לאחרונה:      30/10/2013   בנק דיסקונט מציע: מבצע פטור מעמלות פעולה והטבות נוספות לעובדי הוראה


תנאי שימוש

תנאי השימוש באתר
 
כללי
 
חברת ג. גוטמן פרסום ומדיה בע"מ (להלן: "החברה") הינה המקימה והמפעילה של האתרים Dprice ו- Dcoupons המשמשים כשער כניסה לאינטרנט ומכילים מידע כללי, קישורים לאתרים, הנחות והטבות ומגוון כלל ארצי של עסקים ונותני שירותים.
תקנון זה מגדיר את התנאים החלים עליך בעת השימוש באתר זה. האמור בתנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, אף לנשים ולכל משתמשי האתר באשר הם.
אנא קרא את תנאי התקנון בקפידה, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבעל האתר.אם אינך מסכים להם, המנע משימוש באתר זה. שימוש באתר ו/או מסירת כל מידע לפרסום באתר זה וקריאת הודעות המתפרסמות בו, מעידים על הסכמתך לתנאי שימוש אלה. זכותך להשתמש בשירותי האתר כפופה לכך שתעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה ותקיים אותם בכל עת. במידה ולא תקיים את התנאים והמגבלות הללו, יהיה בעל האתר רשאי לבטל הסכם זה ולמנוע ממך את המשך השימוש בשירותי האתר.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש באתר, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.

תנאי השימוש:

1.             אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו חייב בהסכמה מראש ובכתב של החברה.
2.      שירותי האתר עומדים לרשותך בתנאי שתסכים להירשם לאתר ולצפות בפרסומות ומסרים מסחריים כאמור. מסיבה זו נאסר עליך להתערב בפרסומות ובמסרים או להסירם.
3.       החברה תהיה רשאית לשגר לתיבות דואר  אלקטרוני ו/או למספרי טלפון שתנהל במסגרת האתר, שירותים פרסומות ומסרים מסחריים, בין אם שלה עצמה ובין אם מטעם צדדים שלישיים רק לגולשים אשר יביעו את הסכמתם לכך באמצעות הרשמה לכל אחד מעמודי האתר.
4.            אין לבצע באמצעות השירותים באתר זה כל פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן (לרבות מחשבי האתר).
5.           במידה ונרשמת באחד מעמודי ההרשמה לאתר, הנך מאשר ומסכים לכך שהאתר זכאי לשלוח לך פרסומות על סמך המידע שסיפקת לאתר והנך מאשר שכל דיוור פרסומת במייל ו/או בטלפון הנשלח אליך מאת החברה הנו חוקי ומותר.
6.            הנך מסכים ומתחייב שלא לעשות שימוש באתר ו/או בשירותיו כל שימוש בהקשר של מכתבי שרשרת, "דואר-זבל" וכל דיוור לא מוזמן.
7.            הנך מתחייב שלא להעביר חומר המכיל "וירוסים", "פצצות זמן", "תולעים" וכל חומר אחר שהינו מזיק.
8.            הנך מתחייב שלא להתחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של חברה.
9.            הנך מתחייב שלא לשלוח ו/או לשדר כל חומר שקרי, מטעה או חומר שנועד להערים על משתמש או גוף כלשהו.
10.         ידוע לך כי התוכן באתר, לרבות רשומות של עסקים ונותני שירותים, כתבות, תוכנה, מוסיקה, ווידאו, תצלומים,גרפיקה ו/או כל חומר או מידע המוצגים באתר מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים וכל שימוש בלתי מורשה בחומר עלול להפר זכויות יוצרים, סימני מסחר וידוע לך כי לא תהיה רשאי להעתיק, או לפרסם, או להעביר או להפיץ או להציג, או למכור כל אינפורמציה קניינית מעין זו.
11.      הנך מתחייב שלא להציב, להפיץ או לשכפל בדרך כל שהיא כל חומר שמוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל אינפורמציה ששייכת לבעל קניין רוחני ומתחייב שלא להעביר מידע אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד ג’ לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים,סודות מסחריים או את זכות הפרטיות, הפרסום וכל זכות אישית אחרת של צדדי ג’ כלשהם.
הנך מתחייב שלא להכניס את האתר ו/או חלק ממנו בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
12.          ידוע לך כי החברה אינה מתחייבת בכל צורה שהיא שהשירות באתר יהיה ללא הפרעות, מאובטח, איכותי, מהיר ונקי מתקלות והנך מודע לכך כי יתכן ובעתיד לא יהיה השירות זמין בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.
13.        ידוע לך כי האתר איננו אחראי לתוצאות מהשימוש באתר ו/או לאמינות ולדיוק של התקשורת והעברת המידע ו/או לדיוק של כל תרגום ו/או שינוי של המידע שלו ו/או כל הידע שהועבר דרך האתר ו/או שכל פגם בתוכנה ו/או במערכת יתוקן. יחד עם זאת החברה תנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי למנוע תקלות ואי דיוקים.
14.        ידוע לך כי האתר ו/או מי מטעמו אינם אחראים לכל נזק בין אם עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש באתר ו/או בשירותיו, חשיפה לאתר, מאי יכולת להשתמש באתר, מרכישת טובין, רכישת שירותים, ביצוע עסקה, או כתוצאה משימוש לא מורשה באתר או כתוצאה משינוי המידע שנמסר על-ידו, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש והפסד במידע ושאר נכסים בלתי מוחשים וזאת גם אם האתר קיבל הודעה על האפשרות לאותם הפסדים.
15.          ידוע לך כי הנך אחראי לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש באתר ובשירותיו ואתה מסכים לשפות את בעל האתר ולהגן עליו, בגין כל תביעה, טענה, דרישה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין של צד ג’ כלשהו, כתוצאה מאופן שימושך באתר ובשירותיו במקרים בהם גרמת נזק במכוון או ברשלנות לחברה, בניגוד להוראות החוק והתקנון.
16.        הנך מאשר שכל החומר או המידע שהנך מוריד ו/או רוכש תוך כדי שימוש באתר נעשים על-פי שיקול דעתך, תוך לקיחת סיכון שאתה אחראי עבור כל נזק למערכת המחשב שלך ו/או כל מידע שיאבד כתוצאה מהורדת המידע ו/או החומר.
17.          ידוע לך כי השימוש באתר כפוף לכל החוקים והתקנות המקומיים, מדינתיים והבינלאומיים ואתה מתחייב שלא להפר כל חוק ו/או תקנה אגב השימוש באתר ובשירותיו, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל, הנוגעים להעברת מידע או תוכנה ממדינת ישראל.
18.          הנך מתחייב שלא לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות של המערכת, או להפר אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע למערכות ו/או רשתות,המחוברות לשירות או להפר את החוקים, תקנות , מדיניות או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות והנך מתחייב שלא להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים במערכת, מערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר.
19.          ידוע לך כי הפרת האבטחה של המערכת או של רשת התקשורת, עלולה לגרור אחריה אחריות פלילית או אזרחית. בעל האתר רשאי לחקור מקרים בהם כרוכות הפרות כאמור לעיל, ורשאי לערב ו/או לשתף פעולה עם רשויות החוק כנגד משתמשים שמעורבים בהפרת האבטחה.
20.          ידוע לך כי אין להסתמך על כל עצה, הצעה, הבעת עמדה, תוכן, או כל מידע אחר אשר יהיה נגיש באתר. ידוע לך כי בעל האתר איננו אחראי לנכונות של מידע שנימסר במסגרת האתר ולא יהיה אחראי בכל דרך שהיא לכל חוות דעת, עצה, או הצהרה שיפורסמו באתר. בעל האתר לא יהיה אחראי לכל הפסד, או נזק שיגרמו לאדם כלשהו אשר הסתמך על אינפורמציה או תוכן אחר שמפורסם ו/או יפורסם באתר או שיועבר למשתמשי האתר.למעט אם החברה ידעה על מידע מוטעה המוצג באתר ולא הסירו אותו מן האתר.
21.          ידוע לך כי משתמשים אחרים באתר (כולל משתמשים בלתי מורשים "האקרים") עלולים לפרסם באתר חומר פוגע או מגונה ואתה עלול להיחשף באופן בלתי רצוני לאינפורמציה מעין זו.
 
אחריות החברה

22.        החברה בלבד תהיה רשאית לשלב באתר או לאשר לשלב, פרסומות, קופונים, מידע ומסרים.
23.      א. המידע על המבצעים המופיעים בפרסומיהם השונים של נותני השירות והחברות הנו על אחריותם בלבד ואין האתר אחראי בשום דרך לתוכן הפרסום ו/או צורתו מכל בחינה שהיא למעט אם החברה ידעה על מידע מוטעה המוצג באתר ולא הסירו אותו מן האתר. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי החברה אינה מעודדת, מסכימה, מציעה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתר זה ובאתרים המקושרים אליו.החברה סורק את האתרים המציעים מבצעים בתדירות של בין יום לחודשיים. 
           ב. אתר DPRICE סורק אתרים אחרים ברשת ומציג הנחות ומבצעים שנמצאו באתרים אלו. עקב הבדלים בין זמני הסריקה לתוקף המבצעים יתכנו מבצעים שפג תוקפם אך עדיין מפורסמים באתר. במקרים אלו לחיצה על הקישור תעביר את הגולש לעמוד שאינו פעיל או לעמוד שאינו מציג את המבצע המדובר.
           ג. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת להציג לגולשים מבצעים תקפים ןמעודכנים. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי כל המבצעים המופיעים באתר יהיו עדכניים וזאת עקב מגבלות טכנולוגיות כאלו ואחרות. בכל מקרה, המידע הקובע יהיה תמיד המידע המופיע באתר בו נמצא המבצע.
24.        האתר איננו אחראי לכל פרסום, מכל מין וסוג שהיא, באתר בכלל ובפרסומי הלקוח בפרט, שמקורו בצד שלישי כלשהו, לרבות לקוחות אחרים והכול- בין אם הייתה לאתר שליטה על הפרסום ובין אם לאו. למעט אם החברה ידעה על מידע מוטעה המוצג באתר ולא הסירו אותו מן האתר.
25.         א. ידוע לך כי אין להסתמך על כל עצה, הצעה, הבעת עמדה, תוכן, או כל מידע אחר אשר יהיה נגיש באתר. ידוע לך כי בעל האתר איננו אחראי לנכונות של מידע שנימסר במסגרת האתר ולא יהיה אחראי בכל דרך שהיא לכל חוות דעת, עצה, או הצהרה שיפורסמו באתר. בעל האתר לא יהיה אחראי לכל הפסד, או נזק שיגרמו לאדם כלשהו אשר הסתמך על אינפורמציה או תוכן אחר שמפורסם ו/או יפורסם באתר או שיועבר למשתמשי האתרלמעט אם החברה ידעה על מידע מוטעה המוצג באתר ולא הסירו אותו מן האתר.
 
26.          ידוע לך כי בעל האתר לא יהיה, בשום מקרה, אחראי כלפיך לכל נזק תוצאתי, או נלווה, או ישיר (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות), הנובעים מן השימוש באתר או העדר יכולת להשתמש באתר. למעט במקרים בהם הנזק נגרם בשל רשלנות חמורה של החברה
27.   
        א.  ידוע לך כי באתר ובשירותיו נמצאים קישורים לאתרים אחרים שאינם שייכים לבעל האתר (אתרי צד ג’) ואין לבעל האתר כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו. אין בעל האתר אחראי לתקינות הקישורים ו/או לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג’ וכניסת המשתמש לאתרים המקושרים באמצעות הקישורים היא באחריותו המלאה של המשתמש. החברה אינה אחראית ולא תישא באחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר או באתרים מקושרים, תוכנם, מהימנותם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג’ כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על-ידי האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם. החברה אינה אחראית ולא תשא בכל אחריות לכל נזק, אי-נוחות, אובדן, עוגמת נפש ו/או אילו תוצאות ישירות ועקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
               ב. יחד עם זאת, החברה מוודאת ככל האפשר כי הפרסומים באתר והמידע המוצג בו, מעודכן נכון ליום הפרסום. בנסיבות בהן החברה תמצא כי פרסום אינו עדכניו/או בנסיבות בהן החברה תקבל תלונות על פרסומים מוטעים ו/או לא עדכניים, תבדוק החברה מיידית תלונות אלו ואם ימצא כי תלונות אלו נכונות, תסיר החברה פרסומים אלו מהאתר באופן מיידי.
28.         החברה לא תהיה צד בשום עסקה שהתבצעה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור לאתר שלישי. החברה לא תישא באחריות לשירותים, למוצרים, להטבות ולהנחות שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים מהאתר.
29.       החברה אינה מתחייבת ואינה אחראית לכך שכל הקישורים באתר אכן יהיו פעילים ויובילו אותך לאתרים פעילים וקיימים. קישור לאתר מסויים אינו מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה נכון, עדכני, מהימן ואמין.
30.        החברה אינה מתחייבת ששרותי האתר לא יופרעו, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.
31.          החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות את מראהו, השירותים והתכנים המופיעים בו וזאת ללא כל צורך להודיע לך על כך מראש.
 
התכנים באתר
 
32.        החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.
33.       "תכנים" - לרבות כתבות, מבצעים, הטבות והנחות, רשומות של עסקים ונותני שירותים, סקירות, נתונים, כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר או באמצעותו, ידיעות, ניתוחים, מידע, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, הקיים כיום, או שיהיה קיים בעתיד, בין אם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד ג’.
34.         חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום או לצ’ט בו הנך נמצא.
35.      במידה ומצאת במידע הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא  תקין, לא חוקי, לא מוסרי, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי אתר זה למייל: info@dprice.co.il.
36.          על מנת לספק מידע מקיף התקשר האתר בהסכמים עם אתרים אחרים וספקי תוכן מתמחים.
37.          האתר אינו אחראי לטיב התכנים, אמינותם ונכונותם של האתרים וספקי התוכן המתמחים, ותכנים אלו מפורסמים כשרות   לציבור בלבד.

רישום כחבר לאתר

38.        על מנת לצפות בהנחות המוצגות באתר, לדרג ,להגיב, ולקבל עידכונים שוטפים לאי-מייל שלך, עליך להירשם כחבר לאתר.
39.       החברות באתר אינה כרוכה בתשלום. הרישום קל ונוח ומותנה באישור על- ידי סימון במקום המיועד לכך. ללא אישורך המהווה כחתימה שקראת את האמור והנך מסכים לתנאי ההצטרפות לא תוכל להצטרף לאתר.
40.        בהצטרפות לאתר הנך מאשר לחברה לשגר אליך לתיבת דואר אלקטרוני ו/או לפקס ו/או לטלפון הסלולארי שלך, מידע, שירותים, פרסומות, מסרים מסחריים, ביו אם שלה עצמה ובין אם מטעם צדדים שלישיים. 

41.        על מנת להצטרף כמנוי באתר הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדוייק, נכון ומלא אודותיך כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. כמו כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו. באפשרותך לבטל את הרישום לאתר בכל רגע נתון ע"י שליחת הודעה לחברה עם בקשה לביטול הרישום.

42.        החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.

43.        החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.
44.        החברה מתחייבת לשמור על הפרטיות שלך ותמנע ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, למעט מקרים בהם נאמר מפורשות כי פרטיך ישלחו לבית עסק ו/או בתי עסק כלשהם לצורך קבלת מוצר ו/או שרות ו/או הנחה כלשהיא, או במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
45.          החברה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר - ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.


הצעות מחיר
46.         האתר מאפשר לך להשתמש בשרות "הצעות מחיר" המציע לך לבקש פרטים על מבצעים מחברות ועסקים וכן למלא טפסים בתחומים שונים ולקבל מספר הצעות מחיר מבעלי עסקים רלונטיים. עם סימון מבצע או שליחת הטופס הינך מאשר כי פרטייך יועברו לבתי העסק השונים על מנת שיצרו איתך קשר טלפוני או באי מייל לצורך מתן הצעות מחיר ושליחת עידכונים ומסרים פרסומיים. החברה אינה אחראית לכמות ההצעות ולטיב ההצעות שתקבל, אם תקבל,  מבתי העסק המשתתפים בשרות.
47.         על מנת להשתמש בשרות הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדוייק, נכון ומלא אודותיך כפי שמתבקש בטופס הרישום. משלוח הודעות פרסומיות יעשה בכפוף להוראות חוק התקשורת בזק ושידורים.
 
 
 דירוג המבצעים באתר
 
 
48. החברה מסדרת ומדרגת את המבצעים באתר לפי אלגוריתם דירוג מבצעים אותו פיתחה החברה ואשר לו אין כל קשר לחברות ולמוצרים המפורסמם באתר.
49. החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה על מנת  לדרג את המבצעים בצורה נכונה ומדוייקת, יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי הדירוג אכן יהיה מדוייק ונכון.
 
תנאים כלליים
 
50.          מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה וקוד מחשב המהווים חלק ממנו -  הינן של החברה בלבד.
51.          אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.
52.        ידוע לך, ואתה מסכים, ששירות אתר זה ניתן לך חינם לשימוש כמות שהוא (AS IS), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו התאמתו לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) הפרסום בו.
53.         השימוש באתר זה ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
54.        אתה מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהלהאו מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זהשכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
55.      בנוסף, תשפה את החברה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי גורם כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת לפרסום באתר, על איזהמהשירותים הכלולים בו.
56.         החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת, בלא למסור על כך הודעה מראש.
החברה תפרסם את התנאים החדשים בעמוד זה, ותחילת תוקפם יהיה עם פרסומם. אם תמשיך
להשתמש בשירותים לאחר הודעה כאמור, ייראו אותך כמסכים לתנאים המתוקנים. אם אינךמסכים להם, זכותך היחידה היא לחדול משימוש בשירותים ולא תהיה לך כל טענה, תביעהו/או דרישה כלפי בעל האתר.
57.      על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר, הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו, באר שבע, תל אביב ונצרת.

DpriceAds

DpriceFacebook

 • AIG מציע:
  הצטרפו לביטוח הדירה של AIG וקבלו חודשיים מתנה!
  למידע נוסף מלאו פרטיכם עכשיו!

 • נאטורפיל מציע:
  הסרת שיער בלייזר 1+ 1 מתנה!
  למידע נוסף מלא פרטיך עכשיו!

 • CARE מציע:
  500 ש"ח הנחה על כל טיפול אנטי אייג’ינג ומילוי קמטים! בקנייה של מינימום 2000 ש"ח!
  למידע נוסף מלא...

 • תדהר מציע:
  תדהר - מרכזים רפואיים להשתלות שיניים! טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה - הטכנולוגיה המתקדמת ביותר ב...

 • עיתון לאישה מציע:
  עשו מנוי לעיתון לאישה וקבלו 31% הנחה וחודש חינם!
  למידע נוסף מלאו פרטיכם עכשיו!

 • ג’רוזלם פוסט מציע:
  עשו מנוי לעיתון Jerusalem Post Lite וקבלו 13% הנחה וחודש חינם!
  למידע נוסף מלאו פרטיכם עכשיו!

 • מגזין מנטה מציע:
  עושים מנוי למגזין מנטה ומקבלים 20% הנחה וחודש מתנה! למידע נוסף מלאו פרטיכם עכשיו!

 • מגזין סופהשבוע מציע:
  39 ש"ח לחודש ללא התחייבות!
  למידע נוסף מלאו פרטיכם עכשיו!

 • מגזין בלייזר מציע:
  עשו עכשיו מנוי למגזין בלייזר וקבלו 22% הנחה וחודש מתנה!
  למידע נוסף מלאו פרטיכם עכשיו!

 • סמארט מציע:
  בואו להינות מהשתתפות חינם בטוטו! זכיות של למעלה מ-140 מליון ש"ח כבר חולקו ללקוחות Smart!
  מלא פר...

הוספה למועדפים| קופונים| הצעות מחיר| תנאי שימוש| ארכיון| אינדקס הנחות לפי קטגוריות| אינדקס הנחות לפי א-ב| אינדקס הנחות לפי עסקים| אינדקס הנחות לפי מבצעים| מבצעים כתבות

| ג.גוטמן | החזרי מס לשכירים | גננים | מסעדות | חוזה | אתר "הפסקת קפה" | רהיטים | בעלי מקצוע | מתנות לעובדים | אוניברסיטת בן גוריון - סטודנטים | אתר "בית וגן"

אתר Dprice מציג דירוג של מבצעים, הנחות, קופונים, הטבות של רשתות ואתרי קניות קבוצתיות בישראל. כל המבצעים וההנחות המופיעות באתר הינן באחריות החברות המציעות אותם בלבד. עקב הבדלים בין זמני הסריקה לתוקף המבצעים יתכנו מקרים בהם מבצעים מפורסמים באתר אך תוקפם פג. במקרים כאלו וגם אם נתקלת באיזושהי בעיה באתר אנא צור עימנו קשר בהקדם ואנו נסיר את המבצעים מהאתר ונטפל בבעיה בהקדם האפשרי. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר ללא אישור מפורש מהחברה. ט.ל.ח

Created Byאופקס תוכנהכל הזכויות שמורות לג. גוטמן פרסום ומדיה בע"מ